Cijenjene kolegice i kolege, 

Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas i Vaše suradnike na konferenciju „Mentalno zdravlje djece i mladih – multidisciplinarni pristup u promociji, prevenciji, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji“, koja će se održati 29. ožujka 2019. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb.

 

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije oko 75 % mentalnih poremećaja ima svoj početak prije 25. godine života, a oko 20% djece ima probleme mentalnog zdravlja. Može se reći da se svijet danas suočava s epidemijom mentalnih poremećaja u djece i adolescenata različite vrste i težine. Mentalni poremećaji su vodeći uzrok opterećenja bolestima u dobi do 19 godina, a samoubojstva u dobnoj skupini 15 d 19 godina su na drugom mjestu uzroka smrtnosti. Osim što mentalni poremećaji umanjuju i kvalitetu života, funkcionalnost i produktivnost mladih osoba, oni ugrožavaju i život mladih ljudi. U današnjemu suvremenom svijetu mentalni poremećaji u populaciji djece i adolescenata su najveći javnozdravstveni izazov.

 

Mentalno je zdravlje sastavni dio općega zdravlja, te je važan izvor zdravog razvoja i dobrobiti za pojedinca, obitelj i zajednicu u cjelini. Nedostatak znanja, neupućenost, stigma i diskriminacija često su razlozi zbog kojih se na probleme mentalnoga zdravlja gleda drugačije nego na probleme tjelesnoga zdravlja što često rezultira njihovim kasnim prepoznavanjem i pružanjem potrebne skrbi.

 

Suvremeni pristup mentalnom zdravlju djece i mladih temelji se na multidisciplinarnom pristupu i holističkom konceptu koji uključuje: aktivnosti javnog zdravstva i prevenciju mentalnih poremećaja, pozitivno mentalno zdravlje za sve i promociju mentalnog zdravlja, zdravstvenu skrb i liječenje mentalnih poremećaja, obrazovnu i socijalnu politiku za jednakost mladih s mentalnim poremećajima kao i njihovih obitelji, borbu protiv stigmatizacije i diskriminacije, poštivanje dostojanstva i osiguravanje ljudskih prava osoba s mentalnim poremećajima.

 

Konferencija će okupiti ugledne međunarodne i hrvatske stručnjake koji se bave neuroznanosti te prevencijom, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom mentalnih poremećaja.

Program uključuje 

  • 29. ožujka 2019. Konferencija, Velika dvorana Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb

  • 30. ožujka 2019. Postkonferencijska radionica „Hitna stanja u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji“ koju će održati stručnjaci Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Češki narodni dom, Šubićeva 20, Zagreb

 

Veselimo se susretu s vama u Zagrebu!

 

U ime organizacijskog odbora:

Doc. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, prim. dr. med.

© 2019 by Moment events d.o.o.

Kontakt

T: 01 5621 568

M: 098 594 281

Pišite nam

info@moment.hr