Kotizacije

 
Bitni datumi!
Rana
kotizacija

Individualna – 775,00 kn

Grupna (za dvije ili više osoba iz iste ustanove) – 650,00 kn

Cijene vrijede za uplate primljene do kraja dana 15.03.2019. godine.

15.03.2019.

Produžen rok za ranu kotizaciju

Registracija
Kasna
kotizacija
Individualna - 975,00 kn
Grupna (za dvije ili više osoba iz iste ustanove) – 850,00 kn
Cijene vrijede za uplate primljene od 16.03.2019. godine.
Radionica
Individualna - 500,00 kn
Grupna (za dvije ili više osoba iz iste ustanove) – 400,00 kn
Broj mjesta je ograničen.

© 2019 by Moment events d.o.o.

Kontakt

T: 01 5621 568

M: 098 594 281

Pišite nam

info@moment.hr