Organizator

Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju.

Suorganizator

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

© 2019 by Moment events d.o.o.

Kontakt

T: 01 5621 568

M: 098 594 281

Pišite nam

info@moment.hr